Fetoechokardiografie

Domů / Konzultace / Fetoechokardiografie

Fetoechokardiografie

Echokardiografické vyšetření srdce plodu

Vrozené vady srdce postihují přibližně 8 z 1000 novorozenců. Polovinu z těchto vad tvoří tzv. závažné vady, tedy vady,  které vyžadují chirurgické řešení krátce po porodu.

Ultrazvukové vyšetření základní anatomie srdce (síní, komor a odstupů aorty a plicnice) umožňuje ve 20. – 24. týdnu těhotenství detekovat až 90% závažných vrozených srdečních vad.

Specializované vyšetření srdce plodu vyšetření je doporučováno zvláště v následujících případech:

* výskyt vrozené srdeční vady v příbuzenstvu
* výskyt vrozené srdeční v předcházejících těhotenstvích
* postižení plodu vrozenou vývojovou  vadou v jiné lokalizaci (mozek, končetiny, trávicí soustava apod.)
* zvýšená hodnota šíjoveho pojasnění (NT) v 11. – 13. týdnu těhotenství
epilepsie těhotné
diabetes mellitus (cukrovka) těhotné

Některé závažné vady srdce  lze odhalit již ve  12.- 13. gestačním týdnu , a proto lze v případě vysokého rizika výskytu srdeční vady vyšetření provést již v této časné fázi těhotenství.

V souladu s filozofií naší ordinace je těhotná žena vždy srozumitelně seznámena s výsledkem vyšetření. V případě abnormálního nálezu je jí nalezená abnormalita detailně popsána a vysvětlena. Je seznámena s vlivem nálezu na zdraví plodu a jsou s ní prodiskutovány různé možnosti řešení. Dokonalá znalost problému usnadní těhotné ženě a jejímu partnerovi  rozhodnutí, které z navrhovaných řešení je pro těhotenství nejlepší. Jejich rozhodnutí bude ordinací plně podporováno a respektováno.

Na obrázku je vidět řez srdcem v místě tzv. čtyřdutinová projekce srdeční u plodu ve 21. týdnu. Lze dobře rozlišit dvě srdeční komory, předsíně, srdeční septum i trojcípou a dvoujcípou chlopeň.

Tento obrázek byl pořízen při tzv. Dopplerovském výšetření srdce plodu ve 22. týdnu. Červená barva znázorňuje tok krve ze síní do komor během srdeční diastoly.