Porodnictví

Domů / Konzultace / Porodnictví

Porodnictví

 • Diagnóza těhotenství.
 • Pravidelné těhotenské prohlídky.
 • Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad.
 • Biochemický screening chromozomálních aberací s návazností na genetické vyšetření, popř. invazivní prenatální diagnostiku (amniocentéza).
 • V případě fyziologického průběhu těhotenství možnost docházet do poradny do 38. týdne.
Základní vyšetření během Vašeho těhotenství:

Náběry krve při zjištění těhotenství na vyšetření: krevního obrazu, HIV, HbsAg, BWR, jaterních testů,krevní skupiny a Rh faktoru

– ve 12. týdnu screening I. trimestru – UZ měření nuchální translucence(NT)+následné biochemické vyšetření

– ve 24. týdnu – screeningové vyšetření metabolismu glycidů – pátrání po diabetu

– ve 30. týdnu – kontrolní krevní obraz

– u těhotných s Rh negativním faktorem se provádí kontrolní odběry krve na protilátky Rh ve 24., 32. a 36. týdnu

– od 34. týdne se provádí ambulantní kardiotokografické vyšetření nestresovým zátěžovým testem ke zjištění stavu a vztahu srdce

plodu a děložní svaloviny

– ve 35. týdnu se nabírají kultivace z pochvy, jako prevence septikémie novorozenců (streptoky B)

Ultrazvukové vyšetření se provádí:

1. pro zjištění a ověření gravidity, pak se při další návštěvě ověřuje srdeční akce plodu

2. ve 20. týdnu screeningové vyšetření na celkovou morfologii plodu, akci srdeční a některé závažnější vývojové vady

3. ve 30. týdnu screeningové vyšetření upřesňující růst plodu, další některé viditelné vývojové vady, akci srdeční

Co se děje s miminkem po narození

Péče o novorozence začíná již v průběhu porodu – šetrné vedení porodu za aseptických podmínek,dobrá spolupráce s matkou, pediatrem,porodní asistentkou,porodníkem.

Fyziologický (normální)novorozenec je novorozenec živý,donošený,se známkami zralosti,narozený mezi 37 a 40 týdnem těhotenství(těhotenství se počítá podle lunárních měsíců,každý měsíc má 28 dní).

První ošetření novorozence zajišťuje porodní asistentka společně s pediatrem už na porodním sále:

 • odsátí hlenů z dutiny ústní
 • podvázání pupečníku.
 • Zvážení
 • Změření
 • Koupání
 • Popíše se na stehnu
 • Na ručičku se uváže číslo shodné s číslem matky

Potom se novorozenec hodnotí podle Apgar skóre = skóre podle Apgarové (určuje funkční zralost novorozence podle funkčních známek zralosti). Hodnotí se v 1., 5. a 10. minutě života dítěte body od O (= funkce schází) do 10 (= fyziologický, optimální nález)Zralý a zdravý novorozenec tak získává 8 – 10 bodů.

Snížení Apgar skóre může být způsobeno

 • předčasným, obtížným, protrahovaným (prodlouženým)porodem
 • porodem nezralého novorozence, VVV
 • obtočením pupečníku okolo krku
 • operačním vedením porodu(kleště)

Takový novorozenec bývá zařazen mezi tzv. rizikové novorozence a poté intenzivně sledován v dalším vývoji.

Funkční známky zralosti

 • dýchání (křičí, dýchá)
 • akce srdeční (pravidelná nad 100/´)
 • barva pokožky (růžová)
 • reflexní odpověď na podráždění
 • aktivní pohyb dítěte

Zevní známky zralosti 

 • nehty překrývají nehtová lůžka
 • jsou vytvořeny ušní chrupavky
 • malá fontanela je zašlá
 • kůže je hladká, bez lanuga
 • pupeční pahýl je ve střední části břišní stěny
 • je vyvinut podkožní tuk
 • jsou vyvinuty řasy a obočí
 • velké stydké pysky překrývají malé
 • varlata jsou sestoupena v šourku

Základní dělení rizikových novorozenců je založeno na gestačním věku/týdnu těhotenství), porodní váze a vztahu porodní váhy a gestačního věku

 • novorozenec nedonošený (narozený před 38. týdnem těhotenství) Novorozenci jsou termolabilní, mívají metabolické, respirační a kardiovaskulární problémy, neurologické poruchy, problémy s výživou a funkcí GIT, častější výskyt infekcí
 • novorozenec přenošený (narozený po ukončeném 42. týdnu těhotenství) Mohou být postiženi syndromem z přenášení, asfyxií, aspirací mekonia(plodové vody), poškozením CNS, porodním traumatem, polycytémií, vrozenými anomáliemi
 • novorozenec s nízkou porodní hmotností (pod 2 500 g) jsou po porodu ohroženi infekcemi, termolabilitou, metabolickými problémy, intrauterinní asfyxií(nitroděložní tísní), polycytémií nebo krvácením do plic
 • novorozenec s vysokou porodní hmotností (vzhledem k gestačnímu stáří) Příčinou velké hmotnosti novorozence může být konstituční velikost (velcí rodiče), diabetes matky, přenášení, transpozice velkých cév, fetální erytroblastóza(při Rh nesnášenlivosti). Tito novorozenci mohou být ohroženi metabolickými, hematologickými poruchami, vrozenými abnormalitami a porodními traumaty

K rizikovým novorozencům patří také novorozenci s vrozenou vývojovou vadou, s porodním poraněním, postižení infekcí, nemocí nebo hypoxií, novorozenci z rizikových těhotenství a obtížných porodů.
Na základě zhodnocení stavu novorozence je dítě ošetřováno na standardním oddělení nebo na JIP.